Ventilatiesystemen
Waarom ventileren?

Elke bewoner heeft zuurstof nodig om te ademen en ademt kooldioxide en vocht uit . De zuurstof in de woning moet dus regelmatig terug worden aangevuld , voor ons zelf maar ook voor de open verbrandingstoestellen in de woning . Ook andere bronnen in de woning kunnen een oorsprong zijn van vervuiling van de binnenlucht : huisdieren , materialen , vuilnisbakken , kookluchtjes , verbrandingstoestellen , enz … . Eveneens kan vocht een belangrijke bron van vervuiling zijn . Dit vocht is afkomstig van onze eigen ademhaling of zweet , maar ook van poetsen , douchen , baden , koken en planten . Als we dit vocht ( 10 tot 15 liter per dag ) niet regelmatig afvoeren , bekomen we niet enkel een heel vochtige en onaangename atmosfeer maar zal de woning er ook schade van ondervinden . Te veel vocht in de woning kan leiden tot schimmelgroei , tot condensatie en schade aan het gebouw . Kortom om de lucht gezond en zuiver te houden zullen we de vervuilde lucht moeten afvoeren , daarom moet de woning regelmatig geventileerd worden. De meeste woningen bevatten heel wat kieren en spleten .


Hoe doet u dit best niet ( of wat heeft een mindereffect)?

Het verluchten van de woning kan door het openen van de ramen , dit heeft echter een kortstondig effect . Zodra de ramen worden geopend vindt er een luchtwisseling plaatst die veel te groot is . Veel koude lucht die naar binnen komt , leidt tot tochtklachten en een groot energie verlies . Ramen worden dan al vlug gesloten , en het verluchtingseffect verdwijnt al gauw . Dat merkt u ook in een slaapkamer , Bij gesloten ramen is de lucht 's morgens hoogdringend aan verversing toe . Openen van de ramen heeft wel wat effect , maar ventilatie is vooral 's nachts nodig op het moment dat de slaapkamer in gebruik is . Vele houden 's nachts het raam open wat goed is maar hebben al vlug te koud en hebben last van geluidsoverlast . Bijkomend de norm voorziet een 4-tal technieken voor de basisventilatie en van alle systemen wordt verwacht dat ze de inbraakveiligheid niet verlagen , dit betekend dat het gedurig openen van een raam , deur of een koepel niet in aanmerking komen .


Ventilatie staat tot isolatie

De meeste woningen bevatten heel wat kieren en spleten . Door de wind en wanneer het buiten erg koud is komt er door die kieren en spleten heel wat lucht naar binnen , lucht die door kieren aan de andere zijde van het gebouw weer naar buiten gaat. Op die manier krijgt u ook een ventilatie maar een die niet voldoet aan de behoeften . Zo willen we vochtige onfrisse geuren uit keuken of WC zo vlug mogelijk buiten maar misschien blaast de wind ze juist naar de leefruimte . Met veel wind of een groot temperatuurverschil tussen binnen en buiten is de verluchting erg sterk , wat leidt tot tochtverschijnselen en groot energieverbruik . Willen we de woning gezond en energiezuinig krijgen dan moeten we de ventilatie grondig aanpakken . De eerste stap is de woning luchtdicht ( isolatie ) maken om ongecontroleerde infiltratie en ex-filtratie van lucht te vermijden In een tweede stap gaan we gecontroleerd ventileren , waar , hoeveel en wanneer nodig . Het openen van een raam maakt geen deel uit van gecontroleerde verluchting maar kan wel zinvol zijn om eens grondig door te verluchten ( bv na schilderwerken , na een feestje , …. ) Dus : eerst goed isoleren , winddicht maken en dan gecontroleerd gaan ventileren .Dit is de juiste manier om energie te besparen en een gezond binnen klimaat te bekomen .


Welke mogelijkheden zijn er om te ventileren:
AEI - Istas Erwin


Systeem A: Dit systeem berust op een volledige natuurlijke ventilatie van de woning door gebruik te maken van regelbare afvoerrooster en regelbare toevoer roosters en doorstroom openingen van natte naar droge ruimtes Dit systeem wordt vrij weinig toegepast omwille van de onnauwkeurige werking en de grote warmte verliezen .


Systeem B: De toevoer van lucht gebeurt door middel van een mechanisch systeem ( =ventilator ) in de droge leefruimten zoals de living , slaapkamer , bureau De lucht gaat via doorstroomopeningen naar de natte ruimten waarna hij via regelbare maar niet afsluitbare rooster of afvoerpijpen het gebouw verlaat. Het gevolg is dat de woning steeds in een lichte overdrukstaat en dat men niet absoluut zeker kan van de richting van de interne luchtstromingen .


Systeem C: De verontreinigde of vochtige lucht wordt door middel van een ventilator uit de woning gezogen . Hierdoor ontstaat in de natte ruimtes een lichte onderdruk zodat verse lucht via de afstelbare toevoerroosters van de droge ruimtes in de woning terecht komt. Systeem C biedt veel meer garanties dan systeem B op het gebied van de controle van de richting van de luchtstromen in de woning . Er is weinig kans dat verontreinigde lucht in de leef- of slaapruimtes terecht komt. Als nadeel moeten we vooral rekening houden met een belangrijk warmte verlies te wijten aan de directe afvoer van opgewarmde lucht


Systeem D: Hierbij wordt zowel de aanvoer van de verse lucht als de afvoer van de verontreinigde lucht op een mechanische wijze gerealiseerd. Alhoewel de kans op een correcte luchtverplaatsing tussen de verschillende lokalen veel groter is in vergelijking tot de vorige systemen blijven efficiënte doorstroomopeningen noodzakelijk . In tegenstelling tot de systemen A, B en C kan in elk lokaal het ventilatiepeil op de voorgeschreven waarde gebracht worden zonder veel rekening te moeten houden met een aantal onstabiele parameters zoals windsnelheid , temp , enz . Roosters in de ramen zijn niet meer noodzakelijk , de verse lucht wordt gefilterd en indien men ook een warmtewisselaar met een hoog thermisch rendement voorziet is het elektrisch verbruik van de ventilator te verwaarlozen in verhouding tot de energiewinst bekomen via de warmte recuperatie .


Opbouw van het systeem C en D

Wij werken met ronde flexibele antistatische pvc kanalen die in de chape kunnen verwerkt worden of indien de woning het toelaat met ronde gegalvaniseerde buizen (meestal systeemC). De aanzuigmonden en de uitblaasmonden kunnen geïntegreerd worden zowel in de muur als in het plafond . Er wordt geen gebruik gemaakt van allerhande aftakkingen in de chape en ook niet van vierkante kanalen . Onze leidingen zijn uit een stuk van collector naar uitblaas- of aanzuigmond zodanig dat reinigen van leidingen geen probleem vormt . Platte kanalen zijn ook niet van toepassing omdat de luchtsnelheid in deze kanalen niet gelijk is , de luchtsnelheid in het centrum van deze kanalen is hoger dan aan de zijkanten ( verschil in luchtsnelheid heeft vuilophoping tot gevolg ). Er dient echter , liefst zo centraal mogelijk in de woning een ruimte ( leiding koker ) voorzien te worden waar de stijgkanalen in kunnen geplaatst worden samen met de collectoren . De ventilatie groep wordt meestal voorzien op zolder .
AEI - Istas Erwin
AEI - Istas Erwin